“POESI: ATT GÖRA”

Om kursen


Poesi-att göra, tre dagars workshop i poetiskt skrivande. Studenterna i VK 23 möter i ett antal övningar olika former av och förhållningssätt till skriven poesi. Namnet, Anagrammet, Platsen som gåta, Ekfrasen, Haiku och Det poetiska fragmentet är några av de  uttryck som workshopen introducerar.

I kursens andra del gör studenterna transformationer av någon egen poetisk- eller några poetiska texter till visuellt uttryck. Det kan vara bild, rörlig bild eller textbearbetning.
Ett experimenterande förhållningssättet år en utgångspunkt i kursen.

          Poeten Johan Nordbäck leder poesiworkshopen, grafiska formgivaren                               Amanda Wärff och konstnären Tobias Bernstrup har deltagit som handlett                     transformationen till visuellt uttryck.

                  Thomas Magnusson är lektor och kursansvarig på Beckmans Designhögskola.


Visuell kommunikation 23
Beckmans Designhögskola
This site is designed by
Eliot Axelsson & Wasim Harwill
Copyright © 2021